I somras när jag satt i trädgården tänkte jag på min mormor och hur hon ofta studsade våra samtal mot gamla ordspråk. Jag tror att det var för att det gav tydlighet och kraft till det hon sa. Jag försökte räkna hur många ordspråk jag själv använt på sista tiden och kunde konstatera att ordspråken nästan dött ut i min värld. Det är synd, för många har så mycket klokhet i sig, och är fyllda med värderingar som bekräftar och visar oss vägen. Ordspråk är ursprungligen ett afrikanskt berättandesätt som vi ärvt för att på ett enkelt sätt beskriva ett budskap eller en värdering man ställer sig bakom. Genom att använda gamla lärdomar som visat sig hålla i längden får argumentationer extra tyngd. Ordspråken har alltid spelat en viktig roll i det sociala livet och är också viktiga avkännare på vilka värderingar som är kärnan och energin i en kultur. Med det sagt och med ett ögonkast på vårt samhälle idag, tror jag att det är hög tid att återerövra ordspråken, låta dem guida oss rätt och hjälpa oss att bygga den kultur vi vill ha och leva i.

Jag plockade fram några ordspråk som funnits med mig på min väg i livet.

1. ”Ensam är stark”
Ett ordspråk jag hört mycket under min uppväxt och själv använder, om än ganska sällan. För min mamma innebar det att hon visade att hon klarade sig själv, utan någon annans hjälp. Det var något starkt och bra. För mig innebar det att bli exkluderad. Det var inte hennes mening, men effekten blev det. När jag nu känner mig fullvuxen tycker jag därför att det är dags att utveckla ordspråket till ”Ensam är stark, tillsammans är vi starkare”. Jag tror att om vi hjälps åt blir det inte bara lättare och roligare utan också bättre, och vi alla blir starkare.

2. ”Ingen rök utan eld”
Jag kan inte låta bli att tänka ingen rök utan eld när jag hör långväga rykten. Kanske finns det faktiskt en liten gnutta sanning i det. Men idag har ryktesspridningen tagit nya former och fått en explosiv kraft och spridning i och med sociala medier. När jag hör om de påståenden som har fått fäste och den utsatthet som det har inneburit för vissa personer, funderar jag på om det kanske är mer aktuellt idag med ett ordspråk som ”Utan eldvakt sprids elden snabbt till ett eldhav”.
Vem har ansvaret att vara eldvakt och vad händer om ingen tar det ansvaret? De som hamnar mitt i rykteselden och nästan slukas av lågorna hade behövt en eller flera eldvakter. Jag tror att vi måste sluta säga ”någon borde säga ifrån” och istället säga ”jag ska säga ifrån!”. Ett ord kan göra stor skillnad. Med eldvakter på vakt runt om i sociala medier tror jag vi kan förändra rykteselden och få den att kvävas. Men vi måste våga, vilja och göra.

Eldvakt på plats!
Är det att ljuga att föra vidare ett budskap som jag inte kollat upp om det är sant? Kanske inte, men det är definitivt inte att vara källkritisk. Ifrågasättande är något friskt och jag tror att det är angeläget att vi i vår digitala värld väger det vi läser och hör på guldvåg. Vi måste ta ansvar för vad vi själva delar vidare. Risken är annars att många likes plötsligt blir en allmän sanning. Nu är det kanske viktigare än någonsin att lita på sitt sunda förnuft. En dos kritisk granskning + en dos sunt förnuft gör dig till en äkta och livsviktig eldvakt.

3.”Plikten kallar”
Jag funderar ibland vad reaktionen skulle bli om jag gick in i en femteklass och sa ”plikten kallar” när lektionen började. Eller om jag som ledare gick in i fikarummet och sa samma sak. Vad har hänt med plikten? Har den försvunnit? Och i så fall, vad har ersatt den?

Personligen tror jag att ”plikten” är bra för oss. För mig innebär den att ta ansvar, att göra och inte bara prata, att kavla upp ärmarna när det tar emot och ställa upp för något jag har tagit på mig att göra. Jag tror att plikten får oss att ta i lite extra, och det mår vi oftast bra av.

Jag har bestämt mig för att börja använda ordspråk mer i min vardag och välja dem med omsorg. För ordspråk, precis som värderingar, är och ska vara långsiktigt hållbara. De ska ge perspektiv som hjälper oss att välja: ja eller nej, rätt eller fel, bra eller dåligt.

Vilka är dina favoritordspråk? Vilka behöver vi tillsammans använda mer för att forma den kultur vi vill ha och inte lämna det till slumpen?

Skriver                                                                                                  Ritar

mia@miahultman.se                                                                            hej@majalarsson.se
www.miahultman.se                                                                             www.majalarsson.se