Värderingsprocess

Varför värderingar leder till vinst?
Hemligheten bakom värderingarnas betydelse i framgångsrika verksamheter.
En värderingsbaserad organisation slutar aldrig att växa, den är självlärande och självläkande. Den formas efter omvärlden för att alltid vara ledande och anpassa sig på sitt unika sätt efter de förutsättningar som finns utan att tappa sin själ och unika plats på marknaden.
Det är ingen slump att långsiktigt framgångsrika verksamheter kopplar värderingar till vinst, såväl ekonomiska som en ovärderlig fördel i konkurrensen om medarbetare och kunder.
Våra framgångsrika ledare i världen, som får verksamheter att klara av såväl med- som motgång, vittnar om ett grundrecept; att ha värderingarna i centrum och med det bygga en unik och genomträngande värderingskultur.

Fredrik Törnqvist, VD, Stångåstaden AB

”Stångåstaden har jobbat med värderingar i flera år och tror att det är väg till framgång. Jag är helt övertygad om att arbeta med företagskultur, ledarskap och medarbetarskap är avgörande för att vi ska lyckas nå våra mål. En av nyckelfaktorerna i vår värderingsresa är våra ledare. För att ge dem rätt verktyg arbetade vi under ett helt år tillsammans med Mia Hultman kring värdebaserat ledarskap. Programmet gav alla chefer många bra verktyg att använda i vardagen, skapade större förståelse för varför vi ska arbeta värderingsstyrt och gjorde vår chefsgrupp på totalt 22 personer mycket tightare. För den som är nyfiken på att förändra företagskulturen och göra företaget mer värderingsstyrt eller för den som, precis som Stångåstaden, kommit en bit på vägen kan jag varmt rekommendera Mia. Vi har kommit ytterligare en bit på vägen mot vårt mål.”

Fredrik Törnqvist, VD, Stångåstaden AB

Kontakt

Värderingars livsresa

Det viktiga är inte vad du kan göra, det viktiga är vad du vill och ska göra.
För att veta det måste du ha koll på dina egna värderingar. Värderingar är det som berättar för dig vad som är rätt eller fel, inget däremellan.
Värderingar finns i en verksamhet från dess första andetag. Men under organisationens livsresa kan tydligheten och enkelheten kring värderingarna lätt försvinna. Det är som när man ska försöka beskriva utseendet på någon man känner väl men inte har sett på ett tag. Beskrivningen blir lätt luddig och svävande. Har man däremot ett foto framför sig är det enkelt. På samma sätt är det i en organisation. Det är viktigt att ha en tydlig och uttalad värderingskultur som alla kan utgå ifrån och förhålla sig till.

Vad styr vår dagliga verksamhet?

Självklart är det visioner och affärsidéer, mål och strategier som ytterst anger färdriktningen. Men det är de egna värderingarna som till stor del styr agerandet i vardagen. Struktur och värderingar måste leva i symbios för att organisationen ska kunna uppnå de resultat och framgångar som den strävar mot. Värderingar ger medarbetarna möjlighet att snabbt anpassa sitt agerande till varje unik situation.

Vad innebär ett samarbete med Mia Hultman?

Ge en man en fisk och han är mätt för dagen.
Lär en honom att fiska och han är mätt för hela livet.

Era värderingar, er utveckling och er framgång.
Med lyhördhet, tydlighet och engagemang leder Mia processen på ett personligt sätt mot satta mål. Mias stora erfarenhet av att få värderingskulturer att bli levande tillsammans med er unika kunskap om verksamheten ger en stark resa framåt.
Ni har förutsättningarna, tillsammans skapas framgång.

Vilken värderingskultur är vår och hur får vi den levande i vår vardag. Värderingskulturen skapas och formas av var och en på arbetsplatsen. Vad den fylls med har betydelse för medarbetarnas engagemang och lojalitet, och formar en organisation som är långsiktig och som bygger en framgångsrik arbetsplats med förmåga att skapa förutsättningar där alla kan bidra. De tre övergripande stegen som behöver tas för att få en unik, levande och tydlig värderingskultur:

Steg 1
Identifiera värdeord och beskriv dem med tydliga spelregler/beteenden.

Steg 2
Koppla samma värderingar och styrsystem. Låt värderingarna blåsa liv i ledningsstrukturen och målarbetet genom att ge alla medarbetare möjlighet att agera. Att erövra kontrollen över värderingarna innebär att man får målfokusering varje dag, i varje handling och i varje ögonblick.

Steg 3
Utveckla det värdefulla ledarskapet och medarbetarskapet där berättelser är det som får värderingarna att leva i varje vaken stund.

Pulsen och hjärtat i resan är berättelser. Det är berättelserna som bär kulturen och värderingarna framåt och inåt, berättelser finns överallt, inte bara i sagornas värld utan även i organisationer och verksamheter. Om berättandet tystnar dör kulturen. Om berättelserna stimuleras stärks kulturen. Berättelsen är den som lever kvar, får oss att minnas och väcker såväl ett gott tillstånd som stöd i vad som är rätt respektive fel.

Förändringsprocess

Hur förändring blir en förbättring.
Bara ordet förändring framkallar mycket känslor och minnen. Tyvärr kopplas ordet oförtjänt ofta samman med misslyckanden, jobb, skuld, fiaskon och motgångar, kanske rent av floppar, på grund av negativa upplevelser förknippade med förändring.
En stor förändring kan ibland kännas liten, och en liten förändring kan ibland kännas stor. Oavsett storlek är det samma huvudnycklar som låser upp framgången.

Håkan Berg, VD, HSB Norra Stor-Stockholm

”Under mer än tio års tid har jag anlitat Mia i vårt förändringsarbete. Hon har drivit processer med alla våra medarbetare och hjälpt oss att få vårt värderingsarbete att bli en naturlig och framgångsrik del i vår affärsutveckling och vårt kvalitetsarbete.
Mia har en bländande förmåga att skapa engagemang. Dels genom inspirerande föreläsningar men också genom att ständigt hitta nya infallsvinklar i utvecklingsprocesser.”

Håkan Berg, VD, HSB Norra Stor-Stockholm

Kontakt

Lyckas, lyckas, lyckas…

En del förändringar längtar vi efter, andra försöker vi undvika. Det viktiga är att ta vara på den kraft som finns i varje unik process. En verksamhet kan med enkla och tydliga förändringsnycklar säkerställa att förändringarna blir en del av vardagen och stärka resan mot uppsatta mål.
För att byta ut gamla mönster eller skapa nya, krävs beslutsamhet och förmåga att arbeta med och inte mot människans kraft. Att bryta en vana eller skapa nya mönster är en stor förändring som kan väcka många känslor, allt från energi, spänning och glädje till aggression, rädsla eller olust.
Frågan är inte om man stöter på utmaningar under processen, utan när.
Utmaningar kommer när man är aktiv och vågar ta nya steg framåt. Att genomföra ett värderingsarbete innebär förändring, nya tankar, nytt beteende och utveckling. Det krävs tid, tydlighet, trygghet och tålamod.
Vi gör ofta misstaget att tro att förändring ska ske snabbt. Att avväga vad som är ”rätt” tempo och ge varje individ möjlighet att utvecklas i sitt egen takt, är en grundläggande nyckel till framgång.

Vad innebär ett samarbete med Mia Hultman?

Grundförutsättningarna i ett samarbete med Mia är att förändringen leds, styrs och drivs av personer från verksamheten. Mias roll är att coacha, skjuta till kompetens, inspirera och säkerställa att kommunikation och roller är tydliga under hela processen. Allt för att förändringen ska fästa och leva i verksamheten och att kunskapen om förändringsledning stannar kvar i verksamheten när Mias del i processen är avslutad. Med Mias erfarenhet och kompetens säkerställer hon att det svåra blir enkelt.

Packningslista för en förändringsresa

 1. En attraktiv framtidsbild
 2. Medvetna värderingar
 3. De viktigaste förändringsfrågorna
 4. Ordbok för förändringens språk
 5. Kraftfulla tankar och tillstånd
 6. Krockkudde för misslyckanden, hejarop för framgångar

Ledarutveckling

Varför ledarutveckling
Ledarskapet är en nyckelroll för framgång och resultat i en verksamhets utveckling. En ledare är den som påverkar förändring och får andra att växa. Det är inte en enkel uppgift och som ledare ska man inte behöva slå i ”en ledares handbok” varje gång en ny eller svår situation uppstår. Det härliga är att ledaren redan har alla komponenter som krävs för att bli en fantastisk ledare. Under ledarutvecklingen tar vi vara på dessa krafter, tillför ledarverktyg och kopplar det till verksamhetens värderingar, vision och satta mål.

Louise Dahlén, Systembolaget

”Mia har under flera år stöttat oss i vårt arbete med att utveckla ledarskapet och kundmötet på Systembolaget. Hon har med stor kunskap och engagemang hjälpt oss som utbildare och coach. I utbildningar och i möten med grupper så är Mia professionell och samtidigt personlig och närvarande. Hennes stora erfarenhet från näringslivet och sporten gör att hon har mycket av dela med sig av, alltid på ett spännande och pedagogiskt sätt. Passionen för värderingar lyser naturligtvis igenom och inspirerar!”

Louise Dahlén, Systembolaget

Kontakt

Ledarträning

Inom idrotten läggs mycket tid och fokus på träning. Det för att kunna prestera på topp vid varje tävlingstillfället. På samma sätt behöver ledarskapet få tid och utrymme att träna inför alla de dagar man står på scen och leder såväl medarbetare som sig själv mot verksamhetens mål, starka resultat och framgång. Ledarutvecklingen blir en träningsarena där både ledaren och ledarteamet stärker självkänsla, självförtroende, fyller på med kunskap och får redskap för sitt ledarskap med syfte att leda och utveckla såväl verksamheten som medarbetarskapet.

Unikt uppdrag med resultat

Inget uppdrag eller verksamhet är det andra likt och för att ta vara på varje unik situation formas ledarutvecklingen utifrån uppdragsgivarens mål, intention och nuläge.
Resultatmål för ledarutveckling.

 • Satta affärsmål uppnås snabbare och med förbättrat resultat.
 • Bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare. En dragkraft för talangfulla personer.
 • Stärka varumärket såväl internt som externt.
 • Möjliggöra att ledare kan fatta beslut, agera och reagera på ett medvetet och tydligt sätt.
 • Ledarverktyg för att möta medarbetare där de befinner sig.

Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise you with their ingenuity.
George S. Patton

Vad innebär ett samarbete med Mia Hultman?

Era värderingar, er utveckling och er framgång. Med lyhördhet, tydlighet och engagemang leder Mia processen på ett personligt sätt mot satta mål.
En utveckling av ledarskapet med Mia Hultman innebär att er värderingsgrund förankras i alla ledande positioner. Då blir det ett kongruent beteende som tar bort frustrationer och en möjlighet för alla att känna stolthet och vilja att bidra. Jaget är grunden till all form av ledarskap och det är även kärnan och plattformen i ledarutvecklingen. Jaget och sedan laget.

Metod
Ledarutveckling anpassas till mottagaren där tillfälle ges att kalibrera fakta och forma det till sin egen situation och förmåga. Det finns ett genomgående pedagogisk genomslag som bygger på en ”före-under-efter” process. Det innebär att utvecklingsfokus inte bara finns under ledartillfällena utan processen pågår hela tiden med intentionen att göra skillnad, få fäste, nå satta resultat och att kunskap och insikt förflyttas in i varje individs ledarskap.

Före
För att vara väl förberedd ges deltagarna uppmaningar i form av litteratur, genom filmer, aktiviteter eller annan omvärldsspaning.

Under
Vid varje ledartillfälle finns en balanserad mix av aktiviteter, tillskott av kunskap, dialog, reflektion och öppna samtal. Teori provas och utmanas i direkt kontakt med vardagens utmaningar och situationer.

Efter
Hemuppgifter följer varje ledartillfälle. Dessa är anpassade för såväl verksamhet som var i lärandet individen och gruppen befinner sig.

Alla aktiviteter är anpassade för att kunna förflyttas från ledarutvecklingstillfället och genomföras, upplevas i vardagen med medarbetarna. Allt för att trygga förändring och rörelse framåt.

Ut semper purus auctor dolor vehicula mollis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer vestibulum vehicula vehicula. Integer ultricies pulvinar odio sed luctus. Suspendisse potenti. Fusce vestibulum euismod orci, sit amet ullamcorper enim lobortis nec. Mauris pulvinar sed urna nec suscipit. Nam sed arcu euismod, ultrices velit eget, euismod nulla. Praesent accumsan arcu eros, vitae molestie sem placerat vitae. Nulla aliquet convallis magna, ac elementum dui malesuada aliquam. Etiam feugiat sapien vel ipsum condimentum, in porttitor sem dignissim. Phasellus ut placerat neque. Donec tincidunt ipsum eu tellus hendrerit, id blandit tellus tempor.

Medarbetarutveckling

Varför medarbetarutveckling
Ett tydligt medarbetarskap ger stolthet och krafter som från en jetmotor. Det leder till osviklig framgång.

Med ett ledarskap som låter medarbetarskapet ta plats, där de kan växeldra tillsammans, där kan medarbetare vara en aktiv följare vilket kan bli något av den mest explosiva kraft som finns. Det innebär att medarbetare tar eget ansvar, leder sig själv, utvecklar sin kreativitet och gör vägen mot målen både effektiv och roligt. Om vi inte låter ledarskap och medarbetarskap samverka, kan det metaforiskt beskrivas som att köra en Ferrari enbart på ettans växel.

Det krävs en hel organisation för att skapa ett ledarskap och medarbetarskap som tar fram stjärnan hos varandra. Skapar vi det då möter vi varandra och kunden på bästa sätt, varje gång!

UC_Logo_Update_Pos

”Mia delar alltid generöst med sig av sin positiva energi och mångfacetterade erfarenhet i ett medvetet budskap som kan översättas till din ”vardag”. Hennes erfarenhet av att föreläsa och nå fram samt hennes skicklighet att läsa in och möta både individer och grupper där de befinner sig gör mig lugn som beställare. Mia lyckas med konsten att sortera, visualisera samt skapa värde och förflyttning inom ledarskap likväl som medarbetarskap.”

Rina Jacobsson, HR-Chef, UC

Kontakt

Er spelplan

Medarbetarskap handlar om att veta vilket spel, vilken spelplan, vilka regler och vilka värderingar det är som gäller. Då kan alla vara en medspelare i varje situation och få fritt spelrum framåt. I medarbetarskapet ingår att ha alla delar klart för sig, annars avgör slumpen om man blir en medspelare eller motspelare. Medarbetarskapet driver organisationen framåt varje dag, möter kunden på bästa sätt och bygger en arbetsplats där alla får och vill vara med.

Unikt uppdrag som innefattar att identifiera det värdefulla medarbetarskapet. Medarbetarutvecklingen sker under ett år med en anpassad rytm och ett innehåll som ger mening, utmaningar, stor delaktighet och en förståelse för medarbetarskapets värde och ansvar. Resultatmål för medarbetarutvecklingen

 • Nöjdare medarbetare. Ökat NMI.
 • En stark värderingskultur byggs och fylls med liv.
 • Satta affärsmål uppnås snabbare och med förbättrat resultat.
 • Möjliggöra att medarbetare kan agera och reagera på ett medvetet och tydligt sätt.
 • En attraktiv arbetsgivare med dragkraft för talangfulla personer.
 • Stärka varumärket.

Vad innebär ett samarbete med Mia Hultman?

Era värderingar, er utveckling och er framgång. Med lyhördhet, tydlighet och engagemang leder Mia processen på ett personligt sätt mot satta mål.
En utveckling med Mia där blomstrar:
…det vardagliga samtalet mellan samtliga på arbetsplatsen.
…kunskap och talang.
…en genuin känsla av engagemang och ansvar.
…ökad motivation och välbefinnande.

Metod
Mia coachar ledare och ambassadörer för att de ska vara rustade att leda och leva med och i processen i vardagen. Medarbetaråret fylls med väl avvägda och anpassade insatser som skapar stor delaktighet och nyfikenhet, såsom aktiva möten, föreläsningar, boken ”en värdefull medarbetare”, filmer, spel, visuella värderingsaktiviteter, intranätet och andra kanaler som ger
effekt och väcker uppmärksamhet. Allt för att få det att bli en del av vardagen i största möjligaste mån och samtidigt nå ut, skapa rörelse framåt och beröra alla.

Ambassadörer
En Ambassadör är en medarbetare som tydligt lever verksamhetens värderingar. En medarbetare som med förtroendet stödjer ledarna i att föra ut och förankra värderingarna i vardagen. De är aktiva under hela medarbetarutvecklingen med uppgift att identifiera och synliggöra var kraftkällorna finns och går steget före i all förändring. Styrkan med ett ambassadörskap är även att det har flera kontaktytor inom verksamheten genom sitt dagliga arbete och personliga nätverk.