Beställ här

  • Vänligen ange ett värde mellan 0 och 9999.
  • Vänligen ange ett värde mellan 0 och 9999.
  • Vänligen ange ett värde mellan 0 och 9999.
  • Vänligen ange ett värde mellan 0 och 9999.
Bokpaket
(alla 3 böckerna)
600 kr
5-9 böcker 20%
10-20 böcker 25%
mer än 20 böcker 30%

En värdefull bok

Hemligheten bakom värderingarnas betydelse i framgångsrika verksamheter. Jag är den som går på restaurang, sitter ner och väntar medan servitrisen gör allt utom att ta min beställning. Jag är den som går på ett varuhus för att handla och står tyst och snäll medan expediten avslutar sitt privata småprat. Jag är den som tålmodigt låter mig slussas mellan befattningar och personer när jag bara skulle ringa och felanmäla bredbandet som inte fungerar.

Ja, du skulle nog kunna säga att jag är en rätt trevlig person.

”Mia vet verkligen hur man kan maximera ett företags värden genom att arbeta aktivt och systematiskt med en värderingsprocess. Förutom ökat medarbetarengagemang, motivation och medarbetarnöjdhet ger arbete enligt hennes modell ökad kundnöjdhet, produktkvalitet och ökad lönsamhet för företaget.
Boken ger konkreta tips på hur man kan gå till väga, tillsammans med inspirerande exempel från olika verksamheter som arbetat med sina värderingar för att stärka sin organisation. En bok som jag varmt kan rekommendera, av en författare vars värme och klokhet smittar av sig till läsaren.”

Lena Nordin, HR Direktör, Björn Borg

Referenser

”Jag har läst boken och den känns verkligen gedigen och genomarbetad och mycket användbar. En bok som behövs!.”

Christina Thunberg, Rektor Josefinaskolan

”Vilken intressant bok! Den är lätt att förstå med många jordnära bra exempel som gör att det är enkelt att förstå budskapet.”

Birgitta Andersson, Mercuri International Sverige AB

”Tack för en härlig bok. Proffsig och personlig. Jag kommer att rekommendera den.”

Mia Petré-Lennerman, MP3 Consulting

Men vet du vad jag mer är?

Jag är den som aldrig kommer tillbaka och det roar mig att se hur många hundratusentals kronor du lägger ner varje år för att få mig att bli kund igen – trots att jag redan var det från början. För allt du behövt göra var att se mig, bemöta mig med respekt och visa mig lite omtanke.

Det finns ingen manual för alla de situationer vi ställs inför varje dag på arbetet

– Vid varje tillfälle måste vi blixtsnabbt avgöra vad som är rätt eller fel. Om en verksamhet har gemensamma uttalade värderingar blir beslutet enklare eftersom vi kan hämta svaren därifrån. Då blir inte beteendet slumpmässigt utan ett genuint bemötande oavsett kund och situation. En värdefull bok handlar om hur mina val, tankar och handlingar påverkar resan mot verksamhetens mål och framgång, ja rent av succé.

Snabbfakta

Häftad (danskt band)
Pris: 256 kr (exkl moms och frakt)
Språk: Svenska
Sidor: 122
Vikt: 260 g
Utg.datum: 2009-09-30
ISBN: 9789163347160

En värdefull ledare

En ledare ska driva sin verksamhet mot vinst och finansiell framgång, om det kan vi vara överens. Men ledarskapet innebär så mycket mer. En organisation är inte den andra lik. Vad krävs för att du som ledare ska nå dit du vill? Hur rustar du dig för den förändring som krävs för att du ska få dina medarbetare att växa och sträva åt samma håll?

”Mia Hultmans bok är en konkret, klok och inspirerande källa för att driva utveckling av individer och organisationer. Boken osar av en positiv människosyn och fokus på kommunikation som en hörnsten i gott ledarskap. Jag står bakom detta synsätt till 100 procent.”

Magdalena Gerger, VD, Systembolaget

Referenser

”Detta är en fantastisk bok om det nya ledarskapet. Mia paketerar sin mångfacetterade kunskap ochbreda erfarenhet på ett extremt lättförståeligt, pricksäkert, insiktsfullt och charmigt sätt. Boken gav mig en mängd aha-upplevelser men framför allt en del tuffa och värdefulla insikter. Bokens innehåll och övningar bröstar verkligen upp sig mot läsaren. Den fick mig att vilja utvecklas.””

Niklas Modig, Forskare och författare till boken ’Vad är lean?’, Handelshögskolan i Stockholm

”Ännu en fantastisk bok av Mia Hultman nu om värdebaserat ledarskap, där jag får konkreta tips och verktyg på hur jag ska kunna förstärka det värdebaserade ledarskapet i min organisation. I kombination med en sund affärsmodell, är en gemensam värdegrund ett måste för att varje medarbetare ska kunna bidra till helheten och nå det gemensamma målet. De företag som lyckas med detta ser också effekt av det i resultaträkningen.”

Monica Hansson , CFO, Spotify

”Mia Hultman har gjort det igen. Efter hennes uppmärksammade och prisbelönta första bok kommer här en andra ”värdefull” bok av samma dignitet. Med tanke på de många hundratals böcker som skrivits om ledarskap så är det modigt att skriva ytterligare en. Mia tar dock fram aspekter i det goda ledarskapet som ofta saknats i de flesta andra böcker.
När jag startade Skandinaviska Ledarhögskolan 1990 så var Ledarskap förknippat med Chefsskap och från beskrivningar av den ideala Ledarpersonligheten fick man nästan uppfattningen att få kunde motsvara alla krav som ställdes upp. Mia gör i boken samma sak som vi gjorde i SLH, nämligen att definiera ledarskapet utifrån effekt istället för personlighet. En bra ledare är den som får sina medarbetare att växa, som få dem man leder att fungera och må bra. Utifrån den definitionen blir bra ledarskap något som alla av oss behöver vare sig man är chef, lärare eller förälder. Det blir ju då också viktigt att leda sig själv genom livet och den egna utvecklingen blir också en förutsättning för att kunna leda andra. Boken är en bra hjälp för att bli mer medveten om hur man fungerar som ledare och innehåller också många konkreta tips om hur man kan gå vidare mot det excellenta ledarskapet.”

Lars-Eric Uneståhl, Rektor för Skandinaviska Ledarhögskolan

”Mia Hultmans andra bok, en värdefull ledare, är en fantastisk och naturlig fortsättning på hennes första bok, en värdefull bok. Likt sina föreläsningar och workshops lyckas hon med boken återigen trollbinda läsaren med sitt sätt att inspirera och genom tydliga metaforer och frågeställningar skapa aha-upplevelser. Det här är det enda långsiktigt hållbara sättet att utföra ledarskap på. En värdefull ledare är en av få böcker som verkligen ger dig verktygslådan för ett värdefullt ledarskap, och som lotsar dig fram till en trygghet i att det är hos dig själv det börjar, samt ger svar på HUR. Mias sunda och konkreta syn på värderingsarbete i organisationer lägger en grund för varje ledare att via värderingar leda mot resultat i form av nöjda kunder, delaktiga medarbetare samt en god ekonomi.”

Tina Lindberg, chef förvaltning, HSB Norra Stor-Stockholm

Utan tydliga värderingar ingen förändring, utan förändring ingen framtid.

För att bygga en stadig plattform behöver du upptäcka dina värderingar, formulera din vision som ledare och rusta självkänslan. Allt för att kunna njuta av vinden när det blåser och inte ramla omkull av minsta vindpust. För blåser, det gör det runt en ledare.

I Mia Hultmans bok ”En värdefull ledare” guidas du genom de element som har grundläggande betydelse för att du ska nå kontinuerlig framgång i ditt ledarskap. Genom att belysa aspekter som värdegrund, vision, intention, regler och gränser (ramar), balans och feedback, kastar författaren nytt ljus över vad det är som faktiskt leder till varaktig förändring och fantastiska resultat inom verksamheter av olika slag.

Snabbfakta

Häftad (danskt band)
Pris: 276 kr (exkl moms och frakt)
Språk: Svenska
Sidor: 178
Vikt: 360 g
Utg.datum: 2012-09-24
ISBN: 9789163347177

En värdefull medarbetare

en värdefull medarbetare är skriven som ett stöd för ledarskapet, men framförallt TILL medarbetare. De flesta böckerna idag är till ledaren om ledarskap eller till ledaren OM medarbetarskapet.

Mia skriver om att växla upp och låta motorerna få full fart framåt, genom att ge ansvar till medarbetarna att navigera framåt.

Hon berättar att när hon skrev boken blev det snabbt klart för henne att den röda tråden inte bara handlar om värderingar och dess naturliga kraft att få medarbetare att kunna agera själv utan också ordet ansvar. Att tillsammans med tydliga värderingar skapa en tydlig ansvarsgräns ger oss möjligheten att växla upp och få utväxling av all medarbetarkraft som finns i våra verksamheter.

”Mia Hultmans bok en värdefull medarbetare är revolutionerande i det att den riktar fokus dit man inte riktigt vågat fokusera tidigare. Mia har på ett fantastiskt sätt skapat en plattform där man kan läsa och nyfiket skapa sig en bild av vad medarbetarskap handlar om. En lättläst och underhållande bok som alla kan läsa, eftersom vi alla är medarbetare.”

Susanna Nyström, fd HR Direktör, Adidas

Referenser

”Mia har på ett personligt och inspirerande sätt skrivit en bok som fångar en av de viktigaste trenderna i dagens organisationer –Medarbetarskap! Genom att beskriva och tydliggöra det enormt viktiga i att varje medarbetare tar sitt ansvar och bidrar till ständig utveckling, både för organisationen och för medarbetaren själv, visar hon på den enorma kraft som ett gott och värderingsgrundat medarbetarskap ger. Jag sträckläste boken från pärm till pärm!”

Christian Bjerdén, HR Direktör, Preem AB

”En värdefull medarbetare är ett värdefullt bidrag till den existerande ledarskapslitteraturen med sitt perspektiv att rikta sig direkt till medarbetaren. Men boken är även en intressant tankeväckare och praktisk guide till oss ledare, hur vi tillsammans med våra medarbetare möter förändring och skapar innovation. Stort utrymme ägnas åt kulturfrågor, värderingar och innovation –frågor som känns högaktuella för alla typer av ledare att hantera i den allt snabbare förändringstakt vi lever i.”

Peter Bodin, VD, Grant Thornton

”Att lära känna sig själv och tydliggöra sina värderingar är grunden i en lyckad relation. Det gäller även relationen till arbetsplatsen och företagets värderingar. I boken en värdefull medarbetare förklarar Mia Hultman hur och varför ett ömsesidigt förtroende skapar ett hälsosamt medarbetarskap, där medarbetare och chef är överens om vad som gäller för att man ska nå företagets mål.”

Marina Dyfverman, Marknadschef, Sophiahemmet

Det är dags nu!

En ansvarsgräns – vad som är ledarens ansvar, men också vad som är medarbetarens ansvar att efterfråga, göra och ta ansvar för.

Utan medarbetare som blåser liv i tingen hjälper inte ens de finaste rummen, havsutsikten eller gymmet med den nyaste utrustningen. Du som medarbetare besitter makten att måla ert varumärke i de vackraste av färger och skapa en känsla och ett möte som gör att era kunder vill tillhöra och komma tillbaka, oavsett vad som händer. Med samma makt kan du solka ner ert varumärke och säkerställa att kunden aldrig mer kommer tillbaka. Då spelar det ingen roll hur mycket reklam eller produktutveckling ni lägger pengar på. Var rädd om den makten och använd den på bästa sätt.

Resultat och lönsamhet kommer inte av att vi läser resultatrapporter eller lägger en budget. Det kommer av de handlingar, beslut och val människorna i en verksamhet dagligen gör och kan vi påverka dem kommer resultaten av sig själva!

Snabbfakta

Häftad (danskt band)
Pris: 196 kr (exkl moms och frakt)
Språk: Svenska
Sidor: 153
Vikt: 340 g
Utg.datum: 2009-09-30
ISBN: 9789163789618en

The valuble leader

We can all agree that leaders should steer their operation towards profit and financial success. But leadership is about so much more. Each operation is unique. What will it take for you as a leader to reach your goals? How will you prepare yourself for the changes necessary so that everyone in the operation can grow and pull in the same direction?

Without clear values there can be no change; without change there is no future.

In order to build a solid platform you need to determine your values, formulate your vision as a leader and work on your self­esteem. This is crucial if you want to enjoy the wind howling around you and not end up windswept or bowled over by the slightest gust. For the wind will blow; it always does around a leader.

Mia Hultman’s book The Valuable Leader guides you through the fundamental elements that are necessary if you want to enjoy continual success in your leadership. By shining the spotlight on such aspects as a value base, vision, intention, rules and boundaries (frameworks), balance and feedback, Mia casts new light on what actually leads to lasting change and achieves amazing results in different types of operations.

Details

Paperback (French flaps)
Price: 276 kr (exkl moms och frakt)
Language: English (Translated from Swedish)
Pages: 178
Weight: 360 g
Release date: 2016-01-15
ISBN: 9789163725968