Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

De uppgifter som lagras är den information som anges i formuläret på hemsidan. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Hur tar du del av, ändrar eller raderar den lagrade informationen?

Du har rätt att ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen om dig. Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud:
Mia Hultman
070 534 95 57
mia@miahultman.se

IdentitetsAkademin i Stockholm AB
556646-9796
172 74 Sundbyberg