en värdefull blogg #1

en värdefull blogg #1

Jag har rätt och du är dum. Tyvärr är det många gånger, i olika samtal jag haft känslan av att den jag pratar med tänker just så, jag har rätt och du är dum. Då har vi inte längre ett samtal utan en föreläsning där en har facit och den andre ska rätta sig efter det....

HRbloggen

Läs Mias inlägg på HRbloggen: Medarbetarskapets betydelse för varumärke Så får du värderingarna att fästa i vardagen Fyra vägar till ett medarbetarskap i världsklass Förnya kulturen? Bryt mönstret och ”fake it ‘ til you make it”! Rättvisa är grunden för engagemang...