Bygga en värdegrund

Mias föreläsning ’Bygga en värdegrund’ tar upp kopplingen mellan en stabil värdegrund och ett starkt varumärke. Belyser den interna kraften som finns att hämta från en verksamhet med levande värderingar, hur man tar fram och arbetar med sin värdegrund och om den direkta kopplingen till de ekonomiska vinster det ger. Föreläsningen ger inspirationen och förståelsen som krävs för att ta sina värderingar ”från papper till hjärtat”!

systembolaget

”I föreläsningar, utbildningar och i möten med grupper är Mia professionell och samtidigt personlig och närvarande. Hennes stora erfarenhet från näringslivet och sporten gör att hon har mycket av dela med sig av, alltid på ett spännande och pedagogiskt sätt. Passionen för värderingar lyser naturligtvis igenom och inspirerar!”

Louise Dahlén, HR, Systembolaget

Längd: 45 – 120 minuter

Kontakt & Bokningsförfrågan

En värdefull handbok

Det finns ingen manual för alla de situationer vi ställs inför varje dag på arbetet – vid varje tillfälle måste vi blixtsnabbt avgöra vad som är rätt eller fel. Om en verksamhet har gemensamma, uttalade och levande värderingar blir beslutet enkelt och rätt eftersom vi kan hämta svaren där ifrån. Då blir inte beteendet slumpmässigt utan ett genuint bemötande oavsett kund, kollega eller situation. Det ger utrymme för trygghet och utveckling och visar vägen mot framgång

Ett värdefullt ledarskap

Föreläsningen ett värdefullt ledarskap utforskar mer än bara en verksamhets värderingar, vad de är, den naturliga kraft de har och hur de lätt kan bli motståndskraft. En ledare ska driva sin verksamhet mot vinst och finansiell framgång, men ett bra ledarskap innebär så mycket mer och ett bra ledarskap börjar med dig. Föreläsningen handlar bland annat om JAG:et – hur du rustar dig i din roll som ledare, hur du hittar trygghet och tydlighet i ditt ledarskap och verktyg som bygger på de komponenter och kompetenser du redan besitter för att bli din bästa ledare.
Du får byggstenarna för att bygga en stadig ledarplattform som får dig att växa inte bara som person, utan också som en värdefull ledare.

Lena Nyberg-Collin, HR-Chef, Hemtex

”Jag har haft förmånen att arbeta med Mia under en längre period. Hon har lärt mig väldigt mycket om mycket, inte minst om värderingsstyrt ledarskap. Att lyssna på Mia ger så mycket energi och glädje och hon har en speciell förmåga att skapa klarhet och tydlighet, att plocka fram och peka på väsentligheter i ledarskapet. Ett möte med Mia känns alltid så äkta och ger dessutom glädje och sätter igång lusten att förändra. I den organisation jag verkar har hon gjort viktiga avtryck hos väldigt många.”

Lena Nyberg-Collin, HR-Chef, Hemtex

Längd: 45 – 120 minuter

Kontakt & Bokningsförfrågan

Att skapa en miljö

och ett tillstånd där alla får plats och utrymme att växa och ge av unika förmåga. I centrum är ett ledarskap där du är huvudperson med värderingar som en stadig plattform och ett självledarskap där alla är ledare i sina egna liv.

Vi kan inte spå in i framtiden, men vi kan göra val som påverkar vår framtid. Mia lyfter upp och skapar en dialog kring vad som krävs för att vara en framtidsledare.

Strålkastaren sätts på vad som skapar ett tydligt och tryggt ledarskap som samtidigt ger utrymme för att motivera, utmana och skapa förutsättningar för medarbetarna att växa. Du kan förvänta dig konkreta tips att ta med, inspiration, aha-upplevelser och stor delaktighet.

Ett värdefullt medarbetarskap

Föreläsningen ett värdefull medarbetarskap utforskar mer än bara en verksamhets värderingar, vilka de är och den kraft de har att få medarbetare att kunna agera själva.

Den handlar bland annat om hur vi tillsammans kan skapa värderingar och en lockande vision som i sin tur skapa en ansvarsgräns som ger möjlighet att utvecklas och få ut all den medarbetarkraft som finns i organisationen. Med enkla medel kan man skapa enorma förändringar inom en verksamhet och dessutom öppna upp för nya möjligheter.

Rina Jacobsson, HR-Chef, UC

”Mia delar alltid generöst med sig av sin positiva energi och mångfacetterade erfarenhet i ett medvetet budskap som kan översättas till din ”vardag”. Hennes erfarenhet av att föreläsa och nå fram samt hennes skicklighet att läsa in och möta både individer och grupper där de befinner sig gör mig lugn som beställare. Mia lyckas med konsten att sortera, visualisera samt skapa värde och förflyttning inom ledarskap likväl som medarbetarskap.”

Rina Jacobsson, HR-Chef, UC

Längd: 45 – 120 minuter

Kontakt & Bokningsförfrågan

Ett starkt varumärke attraherar nöjda kunder

Utan medarbetare som blåser liv i tingen hjälper inte ens de finaste rummen, havsutsikten eller gymmet med den nyaste utrustningen. Du som medarbetare besitter makten att måla ert varumärke i de vackraste av färger och skapa en känsla och ett möte som gör att era kunder vill tillhöra och komma tillbaka, oavsett vad som händer. Med samma makt kan du solka ner ert varumärke och säkerställa att kunden aldrig mer kommer tillbaka. Då spelar det ingen roll hur mycket reklam eller produktutveckling ni lägger pengar på. Var rädd om den makten och använd den på bästa sätt.

FÖRändring

Det sägs att det enda som är konstant är förändring.
En stor förändring kan ibland kännas liten, och en liten förändring kan ibland kännas stor.
Oavsett storlek är det samma huvudnycklar som låser upp framgången. Mia berättar om vikten av intentionen, visionen och verksamhetens gemensamma värderingar i en förändringsprocess.
Verktygen vi kan ta med oss ger möjligheten att rusta förändringen till att lyckas varje gång – då är det inte bara förändring som blir konstant utan även förbättring!

Maria Grudén, CEO, Great Place To Work

”Mia ger en färgstark och innehållsrik föreläsning som ger bestående och användbara verktyg för att arbeta med värderingar och medarbetarskap – både på strategisk och praktisk nivå. Hennes långa erfarenhet och förmåga att skapa koncept och konkreta arbetssätt skapar engagemang och en klar bild av arbetet framåt. Vi kan direkt ta med oss hennes arbetssätt i vår vardag!”

Maria Grudén, CEO, Great Place To Work

Längd: 45 – 120 minuter

Kontakt & Bokningsförfrågan

Förändring – händer det andra eller drabbar det bara mig?

Ett tillstånd för succé.
Förändringar framkallar känslor.
Många, och varierande känslor. För att få en lyckad, växande och trevlig förändring är det av stor vikt att vi skapar rätt tillstånd.Mia pratar om hur vi kan och ska påverka tillståndet hos alla anställda samt vilka roller och ansvarsgränser vi har under processen.

Anpassad föreläsning

Varje företag, likt varje människa, är unikt och befinner sig därmed naturligt i olika stadier med varierande behov. Mias långa erfarenhet tillsammans med stor kompetens och engagemang ger förmågan att skräddarsy en föreläsning som sylvasst riktar sig till er verksamhet och inrymmer precis det ni behöver på er resa mot vision och framgång.

hsb

”Under mer än tio års tid har jag anlitat Mia i vårt förändringsarbete. Hon har drivit processer med alla våra medarbetare och hjälpt oss att få vårt värderingsarbete att bli en naturlig och framgångsrik del i vår affärsutveckling och vårt kvalitetsarbete. Mia har en bländande förmåga att skapa engagemang. Dels genom inspirerande föreläsningar men också genom att ständigt hitta nya infallsvinklar i utvecklingsprocesser.”

Håkan Berg, VD, HSB Norra Stor-Stockholm

Längd: –

Kontakt & Bokningsförfrågan

Det börjar med och hos er

En anpassad föreläsning är flexibel och vässad för att göra den värdefull för just er. Här är några av de rubriker som använts vid skräddarsydda föreläsningar.

  • En livfull arbetsplats med utrymme för alla.
  • Att bygga en vinnande kultur.
  • Värderingar som styrinstrument för alla. Jag vill och kan ge allt.
  • Ledarens värderingar – hot eller möjlighet för förändring och framgång!?
  • Värderingar som kompass för mig i verksamheten.
  • Det sitter inte i väggarna – förändringsarbete i praktiken.
  • Förändring händer det andra eller drabbar det bara mig.
  • Målen säger ja, men i vardagen blir det nej.
  • Det svåra samtalet eller samtalet med ett svårt innehåll.